top of page

Minhjemmeside gruppe

Offentlig·1 medlem

[Live Sport>>>] Llapi Onix Banje transmetim i drejtpërdrejtë 05/12/2023


ishte në banjë. Mbrëmja ishte paksa e freskët. Po ecte nga hoteli në hotel ... Onix, Drenica - Prishtina, Trepça'89. - Llapi dhe Trepça - Feronikeli. SHORTI ...


Onix përforcohet me një futbollist Klubi Futbollistik “Onix” po vazhdon të përgatitet për edicionin e ri 2021/22. Gentrit Bislimi është futbollisti i ri që transferohet te skuadra nga Banja e ... raport vjetor Rrjedhimisht Departamenti i Shitjes, Njësia e Administrimit të Drejtpërdrejtë, Njësia për. Kontroll dhe Mbikëqyrje si dhe Njësia për Marrëdhënie me Investitorë ... General Counsel 6 maj 2023 — Sektori i energjisë elektrike është një nga sektorët më të rëndësishëm në Kosovë, i cili ka ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik ... Onix përforcohet me një futbollist - Bota SotFutboll Më: 24 korrik 2021 Në ora: 15:33 Onix përforcohet me një futbollist Klubi Futbollistik “Onix” po vazhdon të përgatitet për edicionin e ri 2021/22. Gentrit Bislimi është futbollisti i ri që transferohet te skuadra nga Banja e Pejës, shkruan Gazeta Olle. “Marrëveshja është arritur pas një takimi në mes të lojtarit dhe drejtorit sportiv të klubit z. Zekë Miranaj ku i pranishëm ishte edhe presidenti i klubit z. Mujedin Ferati i cili e konkretizoi marrëveshjen”, thuhet në njoftimin e klubit. 22- vjeçari do t’i bashkohet menjëherë ekipit dhe do të vazhdojë punën nën urdhërat e trajnerit. Bordi aprovoi transaksionet e shitjeve përmes metodës së likuidimit nr. 15, si dhe buxhetin e AKP-së për vitin 2013. Mbledhja e sotme, ishte e fundit e përbërjes aktuale të Bordit, pasi që anëtarëve vendës u skadon mandati dhe, ashtu siç përcaktohet me Ligjin e AKP-së, pritet nga institucionet përgjegjëse zgjedhja e anëtarëve të rinj të Bordit. Po sot, Agjencia Kosovare e Privatizimit mbajti ceremoninë e hapjes së ofertave për shitjen e projekteve individuale “Onix” dhe “Fabrika e Baterive Industriale” dhe shpalli fituesit e përkohshëm për ndërmarrjet e reja që ishin në dispozicion për shitje. Për këto Ndër. të Reja ka pasur afat më të gjatë për hulumtim paraprak, pasi që reagimet e pranuara nga përpjekjet paraprake të privatizimit të disa Ndërmarrje Shoqërore të mëdha theksonin nevojën për periudhë më të gjatë për një gjë të tillë, andaj iu është dhënë 90 ditë kohë më të gjatë investitorëve për hulumtime paraprake. Agjencia kishte caktuar kusht për tenderim për Banjën e Pejës qarkullim deri 3 milionë euro për 3 vitet e fundit dhe gjithashtu ekspertizë të stafit menaxheria së paku 10 vite në këtë fushë. Ndërkaq për ndërmarrjen “NBI Suhareka”, e cila poashtu është e privatizuar me spin-off special Bordi mori vendim për shtyerjen e ekzekutimit të vendimit për tërheqjen e aksioneve edhe për 6 muaj dhe gjatë kësaj kohe do të bëhet vlerësim për nivelin e investimeve të kryera në këtë ndërmarrje dhe të audituara nga auditori i pavarur. Bordi diskutoi edhe në lidhje me zhvillimet e fundit në ndërmarrjen Trepça dhe autorizoi menaxhmentin e AKP-së për zhvillimin e procedurave për zgjedhjen e drejtorit të ri në Trepçë përmes konkursit të hapur, në përputhje me procedurat ligjore. Përsa i përket shitjeve të mbeturinave në ndërmarrjen Trepça, Bordi vendosi që të ketë kritere dhe procedura të njejta të shitjeve të mbeturinave si në pjesën jug, ashtu edhe në pjesën veri, përmes tenderit të hapur dhe transparent dhe me aprovim paraprak nga AKP. Për katër ndërmarrje shoqërore: “KB Liria”, “Graniti”, “Hidrotermika” dhe KB Likovci”, për të cilat nuk ka pasur kërkesa kreditore në afatin e caktuar dhe që nuk kanë asete të mbetura, Bordi aprovoi raportin përfundimtar të mbylljes së procesit dhe planit të riorganizimit dhe autorizoi paraqitjen e kërkesaqve për mbylljen e rastit të liukuidimit për to. Studimi Final i Integrimit në Rrjet të BRE që do të kyçen drejtpërdrejt me sistemin e transmetimit, në vend që të niset një FV Onix. FV. Peja. Burimi. 0.5 jo. Operues. FV Birra Peja. FV. Gjakova. (PDF) Mundësit e përdorimit të burimeve gjeotermike dhe Skema ideore funksionale në Kompleksin “Onix”, Banjë e Pejës………………….. 192 Kapaciteti i instaluar gjeotermik me përdorim të drejtpërdrejtë............ 167. Liga e Parë: Mbyllet xhiro e parafundit, rezultatet dhe tabela 15 maj 2019 — drejtpërdrejtë në Superligë. Vendi i dytë tani i takon KF Besës, që ka mundur Bashkimi Koretinit – Onix Banja 2-1. Image. Player.Chromecast ... S'KA PARE PER HELIKOPTERE - Gazeta Express 29 korr 2013 — mbështetje të drejtpërdrejtë, dhe<br />. një mbështetje indirekte qeverive Novo Pred Hotel Onix Peæka Banja i Zdrava Banja D.O.O., Peæ<br />. E arritur e radhës e Agjencisë është edhe miratimi nga ana e Bordit të Drejtorëve i shtatë listave të reja për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara për shpërndarje të pjesshme të shumës 20%: për ndërmarrjen shoqërore (NSh) “Shala Trade” Mitrovicë; për NSh “Ekonomia e Pyjeve” - Suharekë; për NSh “Flora Kërpimeh” – Podujevë; NSh “Rilindja, Rrjeti Librar” – Prishtinë; NSh “KB Ramadan Agushi” – Kaçanik; NSh “Besa” – Lluzhan, Podujevë dhe NSh “Metanb” – Prishtinë. Për dy ndërmarrje të reja, “Xim Strezovc” dhe “Hotel Grand”, për të cilat Bordi muaj më parë ka ushtruar opsionin e tërheqjes së aksioneve për shkak të mosplotësimit të zotimeve të spin-offit special, në këtë mbledhje Bordi vendosi administrim të drejtpërdrejt në to, ndërkohë që do të bëhen të gjitha përgatitjet për hapat e ardhshëm për tenderimin e tyre. logos Pamje nga Hotel “Onix” në Banjën e Pejës. Sipas veprimtarisë së specializimit Maqedoninë bazuar në produktin e drejtpërdrejtë të GCM (Modeli global klimatik) ...


Om

Velkommen til gruppen! Du kan forbinde med andre medlemmer, ...
bottom of page